prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

 

Slovenská tunelárska asociácia Vám oznamuje, že s cieľom informovať širokú odbornú verejnosť o aktuálnom dianí v oblasti plánovania, vý­stav­by a prevádzky podzemných stavieb organizuje konferenciu Tunely a podzemné stavby 2018.

Záštitu nad podujatím prevzali Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Hlavné témy konferencie

◗ Navrhovanie a realizácia podzemných stavieb
◗ Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
◗ Geotechnický prieskum a monitoring
◗ Technické vybavenie a zabezpečenie prevádzky podzemných stavieb
◗ Zmluvné vzťahy a manažment rizík

Príspevky

Výbor konferencie vyzýva všetkých autorov, ktorým bol prijatý abstrakt, aby zaslali svoj príspevok do 31. 1. 2018. Viac informácií tu.
 

Ing. Miloslav Frankovský
Ing. Viktória Chomová

Predseda Slovenskej tunelárskej asociácie        

Predsedníčka prípravného výboru konferencie

 

 
Záštita

Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Arpáda Érseka
a  pod záštitou Žilinského samosprávného kraja.(záštita)
 
 
(záštita)
 

 

Tretie oznámenie je k dispozícii tu.

Druhé oznámenie je k dispozícii tu.

Prvé oznámenie je k dispozícii tu.

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.