prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

 

Vážení účastníci konferencie,

pre Prípravný výbor a všetkých organizátorov bolo veľkým potešením privítať Vás na konferencii Tunely a Podzemné stavby 2018, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. mája 2018 v Žiline.

Veríme, že Váš čas strávený na konferencii bol nielen príjemný, ale aj odborne a spoločensky prínosný.

Ďakujeme ešte raz partnerom konferencie, všetkým jej účastníkom ale najmä autorom a prednášajúcim za ich príspevok k úspechu celej kon­fe­ren­cie.

Na fotografie z konferencie sa môžete pozrieť tu.

 

Slovenská tunelárska asociácia Vám oznamuje, že s cieľom informovať širokú odbornú verejnosť o aktuálnom dianí v oblasti plánovania, vý­stav­by a prevádzky podzemných stavieb organizuje konferenciu Tunely a podzemné stavby 2018.

Záštitu nad podujatím prevzali Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Hlavné témy konferencie

◗ Navrhovanie a realizácia podzemných stavieb
◗ Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
◗ Geotechnický prieskum a monitoring
◗ Technické vybavenie a zabezpečenie prevádzky podzemných stavieb
◗ Zmluvné vzťahy a manažment rizík

 

Ing. Miloslav Frankovský
Ing. Viktória Chomová

Predseda Slovenskej tunelárskej asociácie        

Predsedníčka prípravného výboru konferencie

 

 
Záštita

Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Arpáda Érseka
a  pod záštitou Žilinského samosprávného kraja.(záštita)
 
 
(záštita)
 

 

Sborník príspevkov je k dispozícii tu (prístupný s heslom).

Tretie oznámenie je k dispozícii tu.

Druhé oznámenie je k dispozícii tu.

Prvé oznámenie je k dispozícii tu.

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.