prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

BASF

Master Builders Solutions pre bezpečnú a efektívnu stavbu tunelov

Hlavnými prioritami BASF pri stavbe tunelov sú bezpečnosť a efektivita. Vyžaduje to však špecializovanú podporu, aplikačné know-how a znalosť najmodernejšej chémie. Dokážeme naplniť vaše potreby vďaka našim Master Builders Solutions. Ak potrebujete stabilizovať alebo spevniť horninové podložie, zvýšiť efektivitu razenia štítom TBM alebo zhotoviť hydroizolácie, naše špičkové znalosti a skúsenosti z celého sveta v oblasti striekaného betónu, injektáží, technológie TBM a striekaných membrán vám pomôžu stavať bezpečne a úsporne.

Viac na www.master-builders-solutions.basf.sk.

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.