prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

DOPRAVOPROJEKT

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s. je lídrom na trhu projektovej a konzultačno-inžinierskej činnosti v Slovenskej republike s viac ako 68 ročnou praxou. Vykonáva projektové, prieskumné, expertízne, poradenské služby a inžiniersko-investorské činnosti v oblasti diaľnic, rýchlostných ciest, tunelov, mostov a železníc nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. V súčasnosti zabezpečuje napr. komplexné projektovo-inžinierske služby pre PPP Projekt D4R7, DSP pre R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška ako aj projektovú dokumentáciu stavieb významných pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku.

Naším poslaním je poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zod­po­ved­nosť.

www.dopravoprojekt.sk

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.