prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

PPA Controll

Firma PPA CONTROLL, a.s. v oblasti technologického vybavenia tunelov zabezpečuje:

• Napájanie tunelov elektrickou energiou – VN, NN, UPS, náhradné zdroje

• Osvetlenie tunelov

• Vetranie tunelov

• Tunelový rozhlas

• Rádiové spojenie v tuneli

• Meranie fyzikálnych veličín v tuneloch

• Telefóny núdzového volania

• Meranie meteorologických veličín

• Systémy sledovania dopravy

• Systémy riadenia dopravy – premenné dopravné značenie, riadiace systémy dopravy

• Bezpečnostné systémy – kamerový dohľad, EPS, EZS

• Riadiace systémy technológií

• Integrácia jednotlivých technologických zariadení

• Operátorské pracoviská – dispečingy

www.ppa.sk

 


SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.