prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

Informácie o posteroch

Rozmery posterových tabúľ

Pripravte svoje postery v rozmere A0, tj. 84 cm na šírku a 119 cm na výšku. Materiál na upevnenie posterov bude k dispozícii na mieste.

Inštalácia posterov

Svoje postery prosím nainštalujte v utorok 22. 5. od 16:00 a v stredu 23. 5. do 9.00.

Ukončení výstavy posterov

Prosíme autorov, aby si svoje postery prevzali späť vo štvrtok 24. 5. od 12.30 do 15.00. Za postery, ktoré si autori do tohto času nevyzdvihnú, nemôžu byť už organizátori zodpovední.

 

ZOZNAM POSTEROV

Sekcia 1: Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb

01 – Trendy v technológiách pre podzemnú výstavbu a pre sanácie podzemných diel
Adam Janíček, Peter Kocnár

02 – Posouzení stability skalních svahů
Jan Ježek, Jan Pruška

03 – Vplyv presnosti a spoľahlivosti usmerňujúcich geodetických meraní pri projektovaní a výstavbe tunelov
Miroslav Krupec

04 – Posouzení podzemních konstrukcí na seizmické zatížení
David Kučera, Michal Šejnoha, Tomáš Janda, Jan Pruška

05 – Vplyv konštitučného modelu na statický výpočet podzemných diel
Juraj Ortuta, Peter Paločko, Martin Bakoš

06 – Vliv reologických změn betonu na chování sekundárního ostění tunelu
Jan Prchal, Lukáš Vráblík, Martin Dulák

07 – Zhodnotenie návrhu jednorúrového tunela na rýchlostnej ceste
Ľuboš Rojko

08 – Hydroizolácie v tuneloch
Jan Valášek

09 – Tunelový řetězec Granitztal
Jiří Zmítko

 

Sekcia 2: Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb

10Obnova železničného tunela Petersberg – Nemecko
Ľuboš Podolec

 

Sekcia 3: Geotechnický prieskum a monitoring

11 – Výstavba a charakterizace podzemního výzkumného pracoviště Bukov
Jaromír Augusta, Jiří Slovák, Jan Smutek, Lukáš Vondrovic, Petr Kříž, Pavol Magyar

12Určenie infiltračnej oblasti a dopadov razenia tunela Višňové na podzemné vody
Július Bohyník, Marián Coplák, Peter Malík, Jaromír Švasta

13 – Předběžné posouzení interakce základu dálničního mostu na konstrukci stávajícího železničního tunelu
Vladislav Horák, Martin Závacký

14 – Tunelování ve flyšových horninách Západních Karpat
Daniel Horváth, Jakub Ondráček

15 – Geofyzikální měření v předvrtech a seismické prosvěcování z podzemních staveb
Radek Zelený, Michal Grinč, David Filipský

 

Sekcia 4: Technologické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavieb

16Softvér na automatické detekovanie nehôd: ako môže videoanalýza zlepšiť riadenie dopravy ciest a tunelov. Prípadová štúdia: tunely Svrčinovec a Poľana
Paola Clerici

17 – Školenie a hodnotenie operátorov cestných tunelov
Peter Danišovič, Juraj Šrámek, Ľuboš Remek

18Ekologická neutralizácia priemyselných alkalických odpadových vôd s CO2
Peter Michalica, Terézia Marcová, Juraj Petrovič

19 – Tunelový simulátor pre overenie vplyvu technológií na evakuačné doby
Juraj Spalek, Peter Kello, Igor Milkóšik

 

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.