prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

Podrobný program

Digitálna verzia tlačeného finálneho programu je ako súbor pdf dostupná tu.
 

streda 23. 5. 2018

09.00–09.30   Otvorenie konferencie
Millenium II.
09.30–11.00   Úvodné prednášky / Keynote lectures
Millenium II.
    Tunelové staviteľstvo na Slovensku
František Očkaják
    Príprava a výstavba tunelov na diaľniciach a rýchlostných cestách
Jiří Hájek
    Brennerský bázový tunel – výsledky optimalizácie a harmonizácie návrhu projektu
Kajetan Matt
11.00–11.30   prestávka
11.30–13.00   Vybrané prednášky
Millenium II.
Vedúci sekcie: Miloslav Frankovský, Viktória Chomová
    Tunel Višňové – ako pripraviť úspešný projekt pre financovanie z fondov Európskej únie
Lorenzo Martelli, Ľuboš Ďurič
    Podmorský cestný tunel Solbakk, Nórsko
Martin Magdolen
    Doha Metro Green Line – výzvy pri realizácii obrovského mestského tunelového projektu
Hans Koehler, Rainer Rengshausen
    Tunely Diel a Milochov ako súčasť modernizovanej železničnej trate / Realizácia tunela Diel
Ján Kušnír / Ladislav Kačmár, Pavel Václavik
13.00–14.30   obed
14.30–16.00   Sekcia 1: Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
Millenium II.
Vedúci sekcie: Peter Štefko, Ivan Michale
    Sekundárne ostenie tunelov z prostého betónu
Róbert Zwilling, Peter Bóna, Alexandra Jacková
    Tunel Soroška – jednorúrové riešenie pre južné Slovensko
Martin Bakoš, Juraj Ortuta, Peter Paločko
    Boj proti prírode – tunel Žilina
Karel Rossler, Andrej Korba, Martin Valko, Róbert Zwilling
    Zhodnotenie výstavby tunela považský Chlmec z hľadiska nadvýlomov
Anton Petko
    Úloha monitorovania a modelovania pre efektívnu prevádzku strojov EPB
Davor Šimić
    Sekcia 3: Geotechnický prieskum a monitoring
Millenium I.
Vedúci sekcie: Antonín Matejček, Soňa Masarovičová
    GTM v podmienkach NDS a jeho budúcnosť
Marek Laho
    Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v novej trase tunela Čebrať
Martin Borovský, Marian Coplák, Marian Kuvik
    Inžinierskogeologické a geotechnické pomery masívu Poľana
Stanislav Szabó, Daniel Moravanský
    Tunel Ejpovice – zkušenosti z provádění geotechnického monitoringu
Tomáš Ebermann, Ondřej Hort, Pavel Vižďa, Vladimír Nosek
    Výsledky a skúsenosti z geotechnického a hydrogeologického monitoringu tunela Diel
Ladislav Stolárik, Marian Kuvik, Miroslav Krupec, Tomáš Kačur
16.00–16.30   prestávka
16.30–18.00   Vybrané prednášky a Sekcia 2: Sanácia a rekonštrukcia podzemných stavieb
Millenium I.
Vedúci sekcie: Pavol Kusý, Jan Pruška
    Oprava zavaleného tunelu v Turecku
Matouš Hilar, Martin Srb, Jakub Nosek
    Revízia TP 049 Vetranie cestných tunelov
Štefan Zelenák
    Stabilita násypu pri portáli tunela Višňové
Peter Turček, Monika Súľovská
    Výstavba diaľničného tunela Višňové
Juraj Greschner, Peter Witkovský
    Softvér na automatické detekovanie nehôd, Ako môže videoanalýza zlepšiť riadenie dopravu ciest a tunelov. Prípadová štúdia: tunely Svrčinovec a Poľana.
Paola Clerici
    Sekcia 4: Technologické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavieb
Millenium II.
Vedúci sekcie: Igor Jamnický, Ján Kušnír
    Bezpečnostné aspekty výstavby a prevádzky diaľničných tunelov v SR
Peter Schmidt
    Realizácia technológie v tuneloch Svrčinovec a Poľana
Martin Macko
    Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů
Tomáš Apeltauer, Jiří Apeltauer, Petra Okřinová, Zdeněk Dufek
    Analýza alarmov cestného tunela
Igor Miklóšik, Tomáš Tichý, Jiří Štefan
    Problém hluku pri vstupe do tunelov a ciest vo výkopoch na otvorenom priestranstve
Damaso Alegre
19.00–23.00   Spoločenský večer
     
     

štvrtok 24. 5. 2018

09.00–10.30   Sekcia 1: Navrhovanie a realizácie podzemných stavieb
Millenium II.
Vedúci sekcie: Róbert Zwilling, Milan Majerčík
    Optimalizačný potenciál pre tunely s použitím mikropilotového dáždnika vďaka najnovším technickým výdobytkom
Günther M. Volkmann
    Presypaný tunel na LBJ diaľnici v Dallase, Texas, USA
Ignacio Navarro Dacal, Fernando Fernandez Varona
    Schéma projektu vodnej elektrárne Los Cóndores. Stavebná stratégia. Návrh ostenia a 3D numerická analýza špeciálnych úsekov
Felix Lorenzo, Jose A. Barco, Alberto Bernardo
    Výstavba tunela Svrčinovec
Bohuš Bartko, Ivan Michale
    Tunel Spitzenberg
Martin Fischer, Wojciech Kedzierski, Jiří Matějíček, Jiří Patzák
    Sekcia 4: Technologické vybavenie a bezpečnosť prevádzky podzemných stavieb
Sekcia 3: Geotechnický prieskum a monitoring
Millenium I.
Vedúci sekcie: Soňa Masarovičová, Pavol Vavrek
    Budovanie operátorských pracovísk pre riadenie tunelov
Pavel Vrbičan, Radoslav Ruman
    Premenné dopravné značenie ako účinný nástroj na riešenie mimoriadnych udalostí v tuneloch a diaľniciach
Igor Jamnický
    Požiadavky a nároky na geodetické práce pri výstavbe tunelov
Anton Koža, Miroslav Hoza, Richard Szabó, Martin Škrobák
    Inovatívne geofyzikálne technológie pre skúmanie chýb, krasových štruktúr a dutín pri ražbe tunelov
Paul Lehmann, Markus Schmidt, Thomas Richter
    Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška
Stanislav Szabó, Daniel Moravanský, Jana Copláková, Jozef Majerčák, Pavol Mitter, Pavol Gaži, Jana Bučová, Anna Grenčíková
10.30–11.00   prestávka
11.00–12.30   Vybrané prednášky a Sekcia 5: Zmluvné vzťahy a manažment rizík
Millenium II.
Vedúci sekcie: Peter Witkovský, František Očkaják
    Zmluvné podmienky pri výstavbe líniových stavieb z pohľadu zhotoviteľa
Zuzana Bačová
    Metodika BIM v podzemním stavitelství
Pavel Růžička, Linda Černá Vydrová
    Zkušenosti investora z realizace tunelu Ejpovice
Milan Majer
    Skúsenosti z ražieb tunelov Ejpovice technológiou TBM
Václav Anděl, Petr Hybský, Štefan Ivor
12.30–12.45   Záver konferencie
12.45–14.00   obed
13.30–18.00   Exkurzia pre študentov – odchod z recepcie hotela o 13.30
14.00–16.00   Valné zhromaždenie Slovenskej tunelárskej asociácie
Millenium I.
     
     

piatok 25. 5. 2018

09.00–13.30   Exkurzie
odchod z recepcie hotela o 9.00, návrat do 13.30

 

organizátori konferencie si vyhradzujú právo na zmenu

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.