prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

Inštrukcie pre prednášateľov

 • Dĺžka vybraných prednášok je max. 20 minút + 3 minúty diskusie
 • Dĺžka prednášok v rámci sekcií je max. 15 minút + 3 minúty diskusie

Ako pripraviť prezentáciu

PowerPoint

 • Všetky prezentácie musia byť vo formáte Microsoft Office PowerPoint 2003 alebo vo vyššej verzii či vo formáte PDF. Odporúčame uloženie prezentácie vo formáte PPT(X) pred uložením vo formáte PPS. Prílohy vo forme videosúborov musia byť vo formáte WMV alebo AVI a uložené v rovnakom adresári ako prezentácia
 • Prosím, vašu prezentáciu pripravte vo formáte 4:3, projekčné plátna v miestnosti sú v pomere 4:3
 • Prezentácie nemajú záväzný vzhľad, ale v pravom alebo ľavom hornom rohu by malo byť logo konferencie.

Obrázky / Videá

 • JPG formát je najpoužívanejší formát pre vkladanie obrázkov do prezentácie.
 • GIF, TIFF alebo BMP formáty sú tiež akceptovateľné.
 • Ak máte v prezentácií uložené video, prosíme, dostavte sa s väčším časovým predstihom do prípravne pre prednášateľov, kde vyskúšame, či je Váš formát videa kompatibilný s našim softvérom. Videá vo formáte MPEG, WMV alebo AVI by mali fungovať bez problémov.

Fonty

 • Iba fonty, ktoré sú súčasťou základnej inštalácie MS-Windows (Czech / English version of Windows), budú dostupné. Použitie iných fontov môže spôsobiť zlé zobrazenie štýlu Vašej prezentácie.
 • Odporúčané fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma.
 • Ak trváte na použití špeciálnych fontov, musíte tieto fonty uložiť spoločne s prezentáciou. Použite nasledujúci postup:
  • Kliknite na „nástroje“, potom „možnosti“, potom „ukladanie“ a označte políčko „Vložiť písma True Type“
  • Následne prezentáciu uložte

Ako uložiť a nahrať Vašu prezentáciu

Ako uložiť prezentáciu

 • Prosíme, prineste svoje prezentácie na jednom z uvedených médií: CD-ROM (CD-R / RW), DVD-ROM (DVD ± R / RW), USB flash disk.
 • Uložte všetky súbory spojené s prezentáciou do jednej zložky (PowerPoint, filmové/video súbory, atď.).
 • Ak prednášate viac prezentácií v priebehu konferencie, uložte si prezentácie do odlišných zložiek a nazvite ich tak, aby nemohlo dôjsť k nedorozumeniu pri ukladaní do nášho systému.
 • Vždy si urobte zálohu Vašej prezentácie.
 • Počas Vášho vystúpenia budete môcť svoju prezentáciu ovládať pomocou diaľkového ovládania, ktoré Vám cez prestávku ukáže prítomný technik.

Ako nahrať prezentáciu v mieste kongresu

 • Prosíme, dostavte sa najmenej 1,5 hodiny pred začiatkom Vašej sekcie do prípravne pre prednášateľov (Meeting Room Century I.), aby naši technici mali čas prezentáciu vyskúšať a skontrolovať, či sa zobrazuje správne. Berte na vedomie, že pri nahrávaní priamo v konferenčnej miestnosti cez prestávku pred Vašou sekciou nie je čas na kontrolu. V prípade, že je Vaša prednáška naplánovaná v rannej sekcii, dostavte sa prosím do prípravne pre prednášateľov v deň pred dňom prezentácie.

Otváracie hodiny prípravne pre prednášateľov

Prípravňa pre prednášateľov sa bude nachádzať na 1. poschodí, v sále Century I.

Otváracie hodiny prípravne pre prednášateľov:

Utorok, 22. 5. 2018 16.00–18.00
Streda, 23. 5. 2018 08.00–18.00
Štvrtok, 24. 5. 2018 08.00–12.30

Dôležité informácie

 • Počas Vašej prezentácie budete môcť svojou prezentáciu ovládať pomocou diaľkového ovládania, ktoré Vám cez prestávku ukáže prítomný technik. Ak nebudete chcieť používať diaľkové ovládanie, je možné sa dohodnúť s prítomným technikom na posúvaní snímok na Váš slovný pokyn.
 • Váš vlastný notebook bude možné použiť len v krajnom prípade a po predchádzajúcej konzultácii s technikom.


Dôrazne žiadame o dodržanie časového limitu Vašej prezentácie.

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.