prejsť na úvodnú stránkuback to homepage

Registrácia

Registračný poplatok

Poplatok Účastník Štátna správa
Registračný poplatok včasný (do 15. 11. 2017) 250 EUR 125 EUR
Registračný poplatok štandardný (od 16. 11. 2017 do 30. 4. 2018) 300 EUR 150 EUR
Registračný poplatok od 1. 5. 2018 a na mieste 350 EUR 175 EUR

Uvedené ceny sú konečné. Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená podľa platnej legislatívy.

Registračný poplatok zahŕňa:

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup do posterovej sekcie
  • odborné exkurzie
  • občerstvenie v priebehu konferencie
  • konferenčné materiály vrátane Finálneho programu a Zborníka abstraktov
  • vstup na Spoločenský večer

Potvrdenie registrácie Vám bude zaslané do troch pracovných dní e-mailom, spolu s informáciami pre realizáciu platby.

Potvrdenie o účasti dostanete pri registrácii na mieste, spolu s ostatnými konferenčnými materiálmi.

Registrácia vopred prihlásených i nových účastníkov, distribúcia konferenčných materiálov, pozvánky na spoločenský večer a potvrdenia o účasti na konferencii sa budú vybavovať pri registračnom pulte. Tu tiež budú poskytované všetky potrebné informácie pre účastníkov konferencie.

Predbežné otváracie hodiny budú upresnené neskôr.

V prípade skupinovej registrácie (10 účastníkov a viac) kontaktujte sekretariát konferencie emailom (tps2018@guarant.sk).

Platobné podmienky

Registračný poplatok a ubytovanie spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v EUR v plnej výške pred začiatkom konferencie, a to bankovým prevodom alebo kreditnou kartou.

Platobná karta Bankový prevod
Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém, ktorý akceptuje karty Visa, MasterCard/Eurocard a Diners Club. Bankové údaje vrátane 10-ciferného variabilného symbolu Vám budú zaslané do troch pracovných dní od vyplnenia registračného formulára. Upozorňujeme, že platby bez tohto variabilného symbolu nemôžu byť identifikované a registrácia nebude potvrdená.

Upozornenie: Poplatky banky príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banky príjemcu sú hradené príjemcom.

Platba bankovým prevodom je možná len do 16. 5. 2018. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou (prostredníctvom on-line platobného systému).

Zrušenie registrácie

Sekretariát konferencie musí byť písomne oboznámený o zrušení účasti na konferencii.

Po zrušení registrácie budú uplatňované nasledujúce storno poplatky:

Termín zrušenia registrácie    Storno poplatok
do 6. 4. 2018    Bez storno poplatku, iba manipulačný poplatok 30 EUR
od 7. 4. do 27. 4. 2018    50 % registračného poplatku
od 28. 4. 2018    100 % registračného poplatku

Zmena mena

V prípade, že sa konferencie nemôžete zúčastniť, máte príležitosť poslať svojho kolegu na miesto seba. Zmenu mena treba písomne oznámiť sekretariátu konferencie (tps2018@guarant.sk). Za každú zmenu mena bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 30 EUR. Po 30. apríli 2018 zmena mena nebude možná.

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
CONFERENCE SECRETARIAT
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21  Prague 4, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: tps2018@guarant.sk
© 2017 GUARANT International spol. s r. o.